Denmark Norway English Sweden

Tiltak

Fiskeridirektoratet har drevet årlig opprensking etter tapte fiskeredskaper med et innleid fartøy, på fiskefeltene langs norskekysten. Basis for opprensking er tap av fiskeredskap som meldes til Kystvaktsentralen samt betydelige mengder informasjon som hentes inn gjennom andre kanaler. Fra 2010 er det årlig benyttet 5 uker til dette oppdraget.

Det tas årlig opp nærmere 1000 fiskegarn, teiner, liner, tau, wire, anker samt andre fiskeredskaper og komponenter fra fiskeredskaper. Gjennom samarbeid med Norsk fiskeriretur AS (www.nofir.no) leveres så mye som mulig til gjenvinning.  

Det gjennomføres også tekniske utviklingsprosesser for raskere kunne gjenfinne tapt fiskeredskap på havbunnen med posisjoneringsmarkør og løsninger som vil gjøre teiner ufiskbare en spesifisert tid etter at disse er tapt.  

Bruk av nedbrytbart materiale i fiskegarn har det også blitt gjennomført noen innledende forsøk, men resultatene her var dessverre ikke tilfredsstillende.

Gjennom reguleringer som krav til rapportering når det settes og hales samt røktingintervall søkes det løsninger som kan bidra til mindre tap av fiskeredskaper.